Aomori

Aomori

奥入瀬渓流

Các điểm đầy cảnh quan thiên nhiên như dãy núi Shirakami đã được đăng ký tại Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO, Ikinuma, và Juniko. Hay còn được biết đến với nhiều lễ hội được tổ chức như lễ hội Nomuta Aomori và lễ hội Hirosaki Neputa, lễ hội Yuso Karei, vì vậy bạn có thể thưởng thức thiên nhiên và văn hóa tuyệt đẹp cùng một lúc.

Các địa điểm nổi tiếng của Aomori(xếp hạng theo tháng)

フォトコンテスト結果発表

Địa điểm nổi bật của tháng

Các địa danh nổi bật từ tháng 10 tới tháng 11