Shiga/Biwako

Shiga/Biwako

海津大崎

Hồ Biwa là hồ nước ngọt lớn nhất ở Nhật Bản và được chỉ định là khu vườn Quốc gia. Xung quanh có các điểm tham quan như đền Mitsui và Ishiyamadera, đền Okitsuji và Ishiyamadera, di sản văn hóa thế giới Enryakuji, Hiyoshi Taisha, v.v. Vì có rất nhiều điểm tham quan hoa anh đào lá mùa thu, nên bạn sẽ thưởng thức trọn vẹn phong cảnh vào mỗi mùa.

Các địa điểm nổi tiếng của Shiga/Biwako(xếp hạng theo tháng)

Địa điểm nổi bật của tháng

Các địa dang nổi bật từ tháng 1 tới tháng 2